Yaş Boya Kabinlerinde Kullanılan Filtre Sistemleri

Published Date 30/11/2021

Havada bulunan istenmeyen gaz, buhar veya başka tanecikleri ayrıştırmaya yarayan cihaz ya da malzemelere filtre denir. Boya kabinlerinde ideal kalite şartlarının sağlanması, çalışan sağlığı ve çevrenin korunumu kuralları dikkate alınarak boya uygulaması yapılabilmesi için filtreler özenle seçilmelidir. Havada bulunan ve gözle göremediğimiz 10 mikron ve daha büyük parçacıkların boya uygulamalarına negatif etkileri vardır.

Besleme filtreleri atmosferden alınan havanın boya kabinine, uygulamayı negatif etkileyebilecek parçacıklardan arındırılarak verilmesini sağlar. Egzoz filtreleri ise tabancadan püskürtülen ancak boyanacak parçaya yapışmamış olan artık boya parçacıklarını (overspray) ve diğer kirleticileri atmosfere verilmeden yakalanmasını ve dış ortama temiz hava verilmesini sağlar.

Günümüz modern boya kabinlerinde filterasyon sistemlerini sulu ve kuru filtreli sistemler olarak iki ana başlık altında inceleyebiliriz

1 – Sulu Filtreli Sistemler

Su filtreli kabin

Bu tür sistemlerde overspray, boya uygulaması yapılan bölümün arkasında bulunan ve sirküle su akışının olduğu şelale denilen bölgede yakalanır ve çamur ayırıcı sisteme aktarılır. Ortam havası ise egzoz edilmeden önce sprey nozulları ve hava seperatörlerinin bulunduğu bölüme yönlendirilir. Bu bölmeden geçen içinde overspray parçacıkları ve diğer kirleticiler bulunan hava, su perdelerinin içinden geçerken bu zararlı maddelerden arındırılarak egzoz bacasına ilerler ve atmosfere salınır.

AVANTAJLARI

 

 • Yüksek üretim kapasitelerine uygun etkili bir çözümdür
 • Etkili ve temiz overspray toplama sistemi
 • Kuru filtreler gibi belirli periyotlarda filtrenin değişimi durumu söz konusu olmadığından filtre değişim maliyeti yoktur ve sürekli üretim için daha elverişlidir

DEZAVANTAJLARI

 

 • Yüksek ilk kurulum maliyeti
 • Kullanılan suya koku yapmaması, köpük oluşturmaması ve zararlı mikroorganizmalara ev sahipliği yapmaması için çeşitli kimyasal eklemesi yapıldığından ekstra maliyeti vardır
 • Bakım maliyetleri yüksektir
 • Bakım için gerekli zaman fazladır
 • Bakım, yoğun iş gücü gerektiren kirli bir süreçtir
 • Atık imhası maliyetlidir.

2 – Kuru Filtreli Sistemler

Endüstriyel boya kabinlerinin büyük çoğunluğunda kuru filtreli sistemler kullanılır. Kuru filtreli kabinlerde besleme ve egzoz filtreleri çeşitli filtre malzemelerinden oluşur. Kuru filtreli boya kabinlerinde kullanılan başlıca malzemeler aşağıdaki gibidir.

 

Sentetik/Polyester Elyaf Filtreler:

Polyester Elyaf filtre

Bu filtreler genellikle yüksek verimli filtrelerden önce kaba filtreleme yapmak için kullanılır. Verimlilikleri yüksek değildir ancak daha yüksek verimli ve maliyeti yüksek filtrelerden önce konumlandırılarak onların ömrünü arttırır ve büyük parçacıkları tutar. Besleme ve egzoz filtresi olarak kullanılabilir.

Cam Elyaf Filtreleri :

fiberglass

Bu filtreler aralıksız cam elyaf lifleriyle yoğunlaştırıldığından yüksek tutuculuk özelliğine sahiptir. Lif yoğunluğu hava giriş yönünden hava çıkış yönüne doğru artmaktadır. Bu sayede yüksek filterasyon performansı sergilerler.

Karton Seperatörler:

karton seperatör

Boya kabinlerinde sıvı haldeki oversprayi etkili bir şekilde tutmak amacıyla kullanılmaktadır. İki katmanlı neme dayanıklı kartonun pilelenerek birbirine yapıştırılması ile imal edilir. Teknolojik gelişmeler neticesinde artık daha fazla overspray tutan yüksek performanslı karton seperatörler mevcuttur. Bu sayede filtre değişim süresi uzamış ve verimlilik artmıştır.

Torba Filtreler:

torba filtre

Hassas filtreleme sağlayarak yüksek verim gerektiren uygulamalarda kaba filterasyon sonrası kullanılmak amacıyla üstün kaliteli sentetik filtre malzemesinden üretilir. Maksimum verim elde etmek amacıyla sentetik elyaf malzemeden küçük cepler halinde birleştirilmiştir.

Kuru filtreler çalışma prensibi ve kalitesine göre en kalitelisinden en ekonomiğe doğru sırasıyla H, F, M, G sınıflarına ayrılır. G sınıfı kaba filtreleri temsil ederken, H sınıfı ameliyathaneler gibi daha hassas hava kalitesi gerektiren yerlerde kullanılan yüksek performanslı Hepa filtreleri belirtir.

Kullanım sıklığına ve yöntemine göre kuru filtreler tek, çift veya 3 kademeli olarak kullanılabilir. Daha hassas sonuçlar için 3 kademeli filtreler önce Kaba (G sınıfı), ardından orta (M, F sınıfı), en son hassas (H sınıfı) yerleştirilecek şekilde tercih edilebilir.

AVANTAJLARI

 • Düşük kurulum, işletme ve bakım maliyetleri
 • Sulu filtreli kabinlere göre işlem kolaylığı
 • Atık imha bertaraf ücreti düşük
 • Hızlı ve ucuz filtre değişimi
 • Düşük enerji maliyeti
 • Temizlik süresi kısadır.

DEZAVANTAJLARI

 • Yüksek kapasiteli uygulamalarda belirli aralıklarda filtre değişimi gerektirmektedir.
 • Filtre değişim maliyeti
 • Belirli sprey bileşenleri için uygun değil

 

 Kuru filtre kullanılan kabinlerde, kabin temizliği ve genel verimlilikle ilgili yapılabilecek en kolay ve etkili işlemlerden biri, rutin olarak egzoz ve besleme filtrelerini yenileriyle değiştirmektir. Filtrelerin ön ve arkasına yerleştirilebilen fark basınç anahtarları ile filtre doluluk oranını anlayabilir ve değişim zamanı gelip gelmediğini teyit edebilirsiniz.

Kullanım alanına, verimlilik ve fiyat oranlarına göre piyasa büyük çeşitlilikte filtreler mevcuttur. Elsisan olarak müşterilerimize en uygun seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Her türlü soru ve görüşlerinizi bizimle iletişime geçerek iletebilirsiniz.