İnsan Kaynakları

ELSİSAN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 


Dünya markası olma yolunda; çalışanlarımızın motivasyonlarını geliştirerek tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak, insan kaynakları yaklaşımımızın temel hedefini oluşturmaktadır. Elsisan olarak, hedeflerimize, ulaşmamızdaki en büyük kaynağın çalışanlarımız olduğuna inanarak; vizyon ve misyonumuzu destekleyen sistemler yaratarak; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktayız. Şirketimiz, İnsan Kaynakları Politikası’nı oluştururken alt markalarına karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmanın yanı sıra, Elsisan değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar kazanılmasını hedeflemiştir.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI İLKELERİ: 
•    Faaliyetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
•    Eğitimi gelişimimizin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
•    Çalışanlarımızın kendi çalışmalarının sonuçlarını, görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
•    Çalışanlarımızın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
•    Stratejilerimizi planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerin çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek sürdürülebilirlik anlayışını yaygınlaştırmak, 
•    İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimizde; iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olarak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek.

Açık pozisyonlarımızı Linkedin ve Kariyer.net'ten takip edebilir elsisan@elsisan.com adresine CV'nizi iletebilirsiniz.