Kataforez Hatları

Metal malzemelerin kaplanması için geliştirilmiş en ileri boyama yöntemlerinden biridir, genellikle astar olarak kullanılır, devamında üzerine toz boya veya yaş boya uygulanmaktadır. Kataforez öncesi metal malzemelerin yüzey hazırlığının doğru yapılması gerekmektedir, bunun için yağalma ve çinkofosfat tanklarından oluşan yüzey hazırlama hattının olması, devamında kataforez banyosunun kurulması gerekmektedir. Kataforez öncesi yüzey işlem hatları konveyörlü veya daldırma robotlu hatlar olabilmektedir. Kataforez kaplamanın en büyük avantajı su bazlı olmasından dolayı çevreye daha az zarar vermesi, yangın tehlikesinin olmaması, maliyetinin ucuz olması ve girit parçalarda tüm yüzeylerin eşit kalınlıkta boya ile kaplanabilmesidir.